Tandartskosten nog steeds aftrekbaar »
Loopbaan

Loopbaan en techniek in huis

Tandarts San Giorgi zat het afgelopen jaar 30 jaar in het vak. Terugkijkend zie je dat de ontwikkelingen in de tandheelkunde steeds sneller gaan  en er  steeds meer mogelijkheden voor behandeling bijkomen.

Niet alleen is dat de reden voor jaarlijkse bijscholing maar ook omdat er een tweede generatie binnen de familie aankomt die in dit prachtige vak zal gaan werken: je aanstaande collega moet je toch minstens een neuslengte vóórblijven!

 

Na zijn afstuderen in Groningen in 1984 was tandarts San Giorgi tot 1990 junior staflid bij de vakgroep Parodontologie op de subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit te Nijmegen.

De parodontologie is een deelgebied binnen de tandheelkunde waarbij   we ons bezig houden  met de omringende steunweefsels / het fundament van het gebit. Niet zozeer de tanden en kiezen zelf, maar meer met de omringende weke delen en het bot. Dus  niet zozeer de tanden en kiezen zelf   maar meer het tandvlees en alles wat zich daaronder bevindt.  Met de juiste aandacht en onderhoud aan het  tandvlees en parodontium door de tandarts en ook door de patiënt raak je op late leeftijd geen tanden en kiezen kwijt!

Wil je op je 90e nog je eigen gebit? Dat betekent dat je nu, zoveel jaar van te voren er wel de nodige zorg aan moet geven!

Het nare van parodontitis is dat het afbraakproces heel geleidelijk aan gaat en dat je er ook meestal geen last van hebt. Pas op het moment dat je last krijgt is het kwaad al geschied en wat je kwijt bent aan steunweefsels komt nooit meer terug.

Een regelmatige controle is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn. Daarbij hoort ook eens in de 2 a 5 jaar een paar röntgenfoto’s   om op die plaatsen te kunnen kijken waar je met spiegel en sonde niet bij kunt. Veel problemen betreffende het tandvlees en het daarondergelegen bot kunnen voorkomen worden door een goede mondhygiene uitgevoerd door de patiënt zelf.

In de praktijk wordt dus veel aandacht besteed aan preventie: instructie en begeleiden van de mondhygiëne en we leggen de lat hoog.

 

 

Vanaf 1985 heeft tandarts San Giorgi 15 jaar als tandarts-consulent gewerkt in de tandartspraktijk van de Sint Maartenskliniek. Daar behandelde hij in een speciaal aangepaste kamer patiënten die opgenomen waren op de afdeling reumatologie, orthopedie en de revalidatieafdeling. Omdat de patiënten niet altijd in de tandartsstoel konden komen, werd vaak geïmproviseerd en de patiënt in de rolstoel of aan bed behandeld.

Een groot deel van de tijd werd ook besteed aan de kinderen van Berk en Beuk en het pedologische instituut. Tegenwoordig heet dat  Instituut De Waarden. Kinderen met een leer- en aanpassingsprobleem die daar permanent in groepen woonden.  Niet de makkelijkste groep, maar geweldig om mee te werken. Dankbaar werk.

Regelmatig werd bijna de hele tandartsenkamer naar de operatiekamer verhuisd en werd het gebit van de patiënt onder narcose volledig gesaneerd.

 

In diezelfde periode  werd tandarts San Giorgi door collega Bob Paternotte in Beek ingewijd in de praktijkvoering en de tandheelkundige behandeling van patiënten in de algemene praktijk.

De instelling van Paternotte was dat het werkstuk, ongeacht rang of stand en particulier of ziekenfonds, maar 1 kwaliteit moest hebben!  Kwaliteit betaalt zichzelf terug!

 

Paternotte is ooit in 1956 in de Lindestraat in Beek begonnen. Nu, zoveel  later zijn bijna al deze restauraties nog in functie. Onder de vullingen, onder de kronen is het gegarandeerd schoon en de randen sluiten nog steeds goed aan.

Hoe langer deze werkstukken in de mond aanwezig zijn, des te meer respect hebben wij voor zijn werkwijze. Zeer inspirerend! Wat een vakmanschap!

Helaas heeft collega Paternotte de praktijk in 1989 vroegtijdig moeten verlaten vanwege een aandoening aan een van zijn ogen. Patiënt en collega´s hebben respect voor wat hij voor de tandheelkunde heeft betekend.

Dit betekende dat San Giorgi in 1989 per acuut de praktijk in zijn geheel moest gaan draaien.

 

Na 10 jaar praktijkvoering was het in 1998 tijd voor vernieuwing.

Het was erg druk en alles moest uit de 2 handen van de tandarts komen. Op een gegeven moment  worden de wachttijden te lang en is de druk te hoog.

Met behulp van een reorganisatiebureau werd de opzet van de praktijk veranderd. Vanaf januari 1999 werd er op 3 stoelen tegelijk tandheelkunde bedreven. De tandarts kan niet op 3 stoelen tegelijk aanwezig zijn dus wordt  hem werk uit handen genomen door gekwalificeerde medewerkers.

Vergelijk het met het ziekenhuis waar  je je bloed laat afnemen door de zuster en niet door de dokter.

De tandartsassistentes die tot dan toe passief aan de stoel geassisteerd hadden werden ingeschakeld om mee te helpen bij het behandelen van de patiënten. Bovendien ging de telefoon de kamer uit en kwam er een receptioniste. Eindelijk rust.

De assistentes werden getraind in de praktijk en haalden later bij een Opleidingsinstituut hun diploma’s.

Onze medewerkers kunnen veel meer tijd aan de patiënten geven. Hun vak krijgt meer inhoud, ze hebben meer contact met de patiënten en de tandarts komt weer toe aan specifieke behandelingen. Het is nog steeds druk maar de praktijk is veel efficiënter georganiseerd.

Een pijnklacht? Stuk van de kies? Rond 9.00 uur ’s ochtends bellen en  diezelfde dag wordt U geholpen. Spoedreparaties aan Uw prothese? Afspraak met het laboratorium: voor 10 uur gebracht rond 16.00 uur klaar.

Een acute behandeling? Afhankelijk van de urgentie maken wij tijd voor U. Of diezelfde dag een noodvoorziening en dan elders in de week de definitieve behandeling. Al die jaren proberen wij zowel kwaliteit als ook service te bieden. Die tandheelkundige verzorging aanbieden die wij zelf ook zouden willen ontvangen als er bij ons wat aan de hand is.

De zorg houdt niet op om 17.00 uur en reikt verder dan onze voordeur!

 

Sinds 2007 is tandarts San Giorgi actief in het aanmeten van zogenaamde MRA*s; Mandibulair Repositie Apparaten ook wel *snurkbeugel* genaamd

Er is een samenwerkingsverband ontstaan met het slaapcentrum van het CWZ,  het Longcentrum van het UMCN St-Radboud op Dekkerswald en Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede.

In 2008 was hij bij  de oprichting van de NVTS. www.nvts.nl

Met 22 collega*s  behoorde tandarts San Giorgi tot de allereerste groep die participeerde in het accreditatietraject tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige; op de website van de NVTS kunt U nalezen dat Tandarts San Giorgi geslaagd is voor het examen en nu officieel de titel "Tandheelkundig Slaapgeneeskundige" mag voeren.