Tandartskosten nog steeds aftrekbaar »
Tandartskosten nog steeds aftrekbaar

Vanaf  2012 is slechts de drempel voor aftrek tandartskosten beperkt verhoogd. Niet meer aftrekbaar is de premie ziektekostenverzekering, wel blijft echter een groot deel
van Uw zorgkosten  aftrekbaar als U boven de drempel uitkomt. Deze drempel is afhankelijk van Uw inkomen.

Kijk voor "regeling specifieke zorgkosten"  op www.delorijn.nl

Via www.belastingdienst.nl kunt U zelf het drempelbedrag berekenen dat voor U geldt; klik op aftrek ziektekosten.

Bij een verzamelinkomen tot 7.152,- Euro is de drempel 118,- Euro (is min. 1,65%)

Boven de 7.152,- maar tot 38.000 Euro is het 1,65% van het verzamelinkomen (<627,- Euro)

Boven de 38.000 Euro is het 5,75% over het meerdere
( voorbeeld <38.000 is de drempel max. 627,- Euro, bij 50.000 Euro is de drempel 627,- +690,- = 1317,- Euro